PREVIOUS EVENT: WIN Guard Meeting – 6 April 2017 – Lund

Apr 6, 2017

 | WIN Guard

Det första partnermötet för WIN Guard hade temat ”framtidens räddningstjänst”. Vi diskuterade räddningstjänst i ett samhälle i förändring och dagen bestod av presentationer, diskussioner, workshop och mingel. Resultatet blev en dag full av inspiration, innovationer, behov.

 

AGENDA

 • Registrering, mingel och frukost
 • Introduktion av WIN Guard – Maria Sätherström Lantz (WIN) & Per Sundström (MSB)
 • Presentationer av innovationsbolag: Släckväskan, ComMap och TrackBuilder
 • Vad behöver vi framöver? – Räddningstjänst Storgöteborg, Anders Ekberg / Johan Lindström & Trelleborg, Lina Wedin Hansson & Kent Naterman
 • Öppen diskussion: Vilka är behoven och hur vill vi att WIN Guard bidrar?
 • Fika och nätverkande
 • Öppen diskussion fortsätter
 • Presentationer av innovationsbolag: Fireseal Pro, Realisator Robotics, Globhe Drones
 • Trender: Teknik och digitalisering – Jayway, Per Sigurdson
 • Summering och avstamp
 • Nätverkslunch
 • Framtidsspaning – workshop: ”Från trender i samhället till idéer inom räddningstjänst”

Next event

WIN Pitch & Match, September 16

September 16 @ 09:00 - 12:00
Zoom, digital
This post is related to WIN Guard