WIN Guard Event

Stockholm, Sweden

Välkommen på detta halvdagsmöte i Stockholm med WIN Guard där vi dyker djupare i temat "RUHB - Räddningstjänst under höjd beredskap"