WIN Guard-möte

Zoom, digital

Välkommen till en digital förmiddag med WIN Guard där vi sätter fokus på innovativt samarbete och dess resultat! Under vårt möte får du insikt i innovationsprocesser inom svensk räddningstjänst & samhällssäkerhet, prov på hur man kan omvandla innovation till konkreta framsteg samt ges möjlighet att bidra med dina egna tankar.