PREVIOUS EVENT: WIN Guard Meeting – 17 January 2018 – Malmö, Jayway

Jan 17, 2018

 | WIN Guard

Verkliga fakta eller fabricerade nyheter? Tillit eller misstro mot samhällets aktörer? Upplevd säkerhet eller faktisk säkerhet. Detta är frågor som vi brottas med idag, som kan verka svåra att greppa. Vi har möjlighet att lösa dem och för att göra det behöver vi förstå vart samhället är på väg och hur kommande generationer kommer att se på det.

Den yngsta generationen, dagens 7-8 åringar, växer upp och är år 2038 vuxna i en värld där digitalt och fysiskt är mer ihopkopplat. Världen blir mer sammanlänkad, komplex och tekniken allt mer integrerad med människan och samhället. De kommer att ha arbeten som idag inte existerar och bära försörjningsbördan åt en åldrande befolkning. Vilka innovationer kommer att vara nödvändiga för att säkerställa trygghet i samhället om 20 år och framåt?

 

AGENDA

 • Registrering, mingel och frukost
 • Välkommen till WIN Guards partnermöte – Pär Sikö, Jayway & Karin Lintrup, WIN Guard
 • Tankar och framtida utmaningar med att involvera allmänheten i arbete med att hantera och förebygga olyckor – Maya Söndergaard, Räddningstjänsten Syd
 • Olycksstatistik och utveckling – Håkan Axelsson, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Innovationsbolag Trygve “Utlarmning till Civila Insatspersoner” & “Från brandvarnare till brandsamverkan” – Per Källgården, United Eyes AB – ”Trygve”
 • Virtuell & Förstärkt Verklighet – Pär Sikö, Jayway
 • Mingel och kaffe
 • 2021.AI ger en bild av vad artificiell intelligens (AI) innebär för säkerhet i framtiden – Martin Börjesson, 2021.AI
 • Träna på brandsäkerhet med en virtuell brandsläckare – Johan Månsson, examensarbete från LTH
 • Innovationsbolag Everdrone Mjukvara och visuella navigationssystem för autonoma drönare – Mats Sällström, Everdrone
 • Innovationsbolag Trygg Hemma Individanpassade trygghetslösningar – Stefan Albrekt, Trygg hemma/KaraTeck Evolution
 • Missing people – frivilligorganisation som räddar liv – Tommy Alvinsson, Missing People Sweden
 • Nätverkslunch
 • Om arbetet med trygghet och säkerhet i Malmö Stad – Per-Erik Ebbeståhl, Malmö stad
 • Framtidens skadeplats – hur ser den ut? – Erik Prytz, Linköpings universitet, CARER
 • Om en akut händelse och information vid kris – Jonas Kanje, HD-Sydsvenskan
 • Innovationsbolag Infonomy Snubblometer – ett ’Man Down’-larm och mer därtill – Helmuth Kristen, Infonomy
 • Innovationsbolag Acconeer Radarsensor baserad på nyskapande teknik öppnar upp nya möjligheter för interaktion mellan människor och teknik – Magnus Gerward, Acconeer
 • Summering

Next event

WIN Guard meeting april 22

April 22
Zoom, digital

Facebook feed

5 days ago

WIN Guard

THE WIN STORY
Started in 2012, WIN was part of the IDEON Science Park’s innovation program. Since 2019, WIN is driven by its owners to connect companies to innovative new-starters to make things happen in the fastest way. We saw early on that speed is crucial, even when dealing with industries that are conservative and organizational.
Our vision is to enable our partners to co-create innovative, sustainable, circular solutions and promote the fastest possible growth. Isn’t it time for you to WIN?
...

View on Facebook
This post is related to WIN Guard