Successful first digital meeting for WIN Guard!

May 4, 2020

 | WIN Guard

We are proud to say that the first ever digital WIN meeting for WIN Guard was a great success with participants from all over the Nordics! It was a first for us all, but we think the day went swimmingly and we were so impressed by the amazing contributions and active participation of all attendees!
Not only did we have inspiring presentations and engaging discussion, we also had a whole bunch of digital mingle breaks with active matchmaking. Press play to get a feeling for how the day went and get a sneak peek of how it looked on and off stage.

Now we are ready for the next digital meeting and are looking forward to seeing you again online!

Next event

WIN Guard Meeting jan 14

14 January, 2021 @ 09:00 - 14:00
Zoom, digital

Facebook feed

1 week ago

WIN Guard

Idag träffades några räddningstjänster hos RISE på Lindholmen och på nätet för att diskutera kravspecifikation för framtidens fossilfria brandbilar.
Räddningstjänsten Storgöteborg Södertörns brandförsvarsförbund Brandkåren Attunda Räddningstjänsten Syd
...

View on Facebook

2 weeks ago

WIN Guard

Räddningstjänsten Storgöteborg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bjöd idag tillsammans med WIN på ett webmöte gällande rening av PFAS.
Tre företag är igång i Göteborg på Karholmens övningsområde och renar dammen just nu och forskare från Lund University bistår med kompetens. Vill du veta mer? Kontakta oss gärna.
...

View on Facebook

1 month ago

WIN Guard

Besök hos Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund för att se hur de jobbar med T-Kartor Group och deras kartstöd för räddningstjänst.
Intressant med ett system som får nutidsdata från flera aktörer.
...

View on Facebook
This post is related to WIN Guard