UNOPS Global Innovation Challenge recently launched!

Nov 26, 2019

 | WIN Energy, WIN Guard, WIN Water

The newly launched UNOPS Global Innovation Centre located in Lund’s Ideon Science Park has officially introduced its first UNOPS Global Innovation Challenge, which is calling on innovators and entrepreneurs to identify solutions for building climate resilient infrastructure, which could be used to help communities prepare for, and adapt to, the challenges posed by climate change.

For more information about the challenge, click here. The deadline for submissions is Feb 22, 2020, 24:00 (CET). You can register for the challenge here.

Next event

WIN Guard Meeting jan 14

14 January, 2021 @ 09:00 - 14:00
Zoom, digital

Facebook feed

1 week ago

WIN Guard

Idag träffades några räddningstjänster hos RISE på Lindholmen och på nätet för att diskutera kravspecifikation för framtidens fossilfria brandbilar.
Räddningstjänsten Storgöteborg Södertörns brandförsvarsförbund Brandkåren Attunda Räddningstjänsten Syd
...

View on Facebook

2 weeks ago

WIN Guard

Räddningstjänsten Storgöteborg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bjöd idag tillsammans med WIN på ett webmöte gällande rening av PFAS.
Tre företag är igång i Göteborg på Karholmens övningsområde och renar dammen just nu och forskare från Lund University bistår med kompetens. Vill du veta mer? Kontakta oss gärna.
...

View on Facebook

1 month ago

WIN Guard

Besök hos Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund för att se hur de jobbar med T-Kartor Group och deras kartstöd för räddningstjänst.
Intressant med ett system som får nutidsdata från flera aktörer.
...

View on Facebook
This post is related to WIN Energy, WIN Guard, WIN Water