Perstorps Räddningstjänst

Räddningstjänsten ska verka för en trygg och säker kommun. Vår huvudsakliga uppgift är att minimera olyckor genom att arbeta förebyggande för att skydda liv, egendom och miljö.

Perstorps Räddningstjänst

Contact person

Leif Hylander

Visiting address

Perstorps Räddningstjänst
Räddningsvägen 6
284 34 Perstorp

Perstorps Räddningstjänst