WIN-grundare prisas för vattenarbete

Dec 7, 2021

 | WIN Water
Kenneth M Persson

Förmågan att bygga nätverk nämns som en anledning till att WIN-grundaren Kenneth M Persson i år prisas för sitt arbete av Föreningen Vatten. Kenneth är professor vid Teknisk Vattenresurslära vid Lunds universitet och forskningschef på Sydvatten. I motiveringen hyllas han för sitt unika sätt att inspirera och formulera utmanande vattenvisioner. Något som resulterar i betydande positiva initiativ inom vattenbranschen.

Varje år delar Föreningen Vatten ut ett antal priser för att uppmärksamma särskilt betydande personer eller insatser inom vattenområdet. I år går Vatten-priset till en av innovationsplattformen WINs grundare, Kenneth M Persson.

Jag är stolt och hedrad, samt jätteglad över att ha blivit tilldelad en av de finaste utmärkelserna en vatteningenjör kan få i Sverige. Listan på tidigare vattenpristagare är samtidigt listan på några av de mest tongivande vattenforskarna i Sverige. Att få lov att sälla sig till denna grupp är ärofullt och uppfordrande. Den fina motiveringen sporrar mig till fortsätta formulera framtidsvisioner och försöka ta initiativ som kan ge positiva avtryck i vattenbranschen. Säger Kenneth.

Prisutdelningen äger rum under Vattendagen, den 9 mars 2022 i Stockholm. Där kommer Kenneth ta emot diplom och stipendium på 40 000 kronor.

Detta är Vatten-priset:

Priset utdelas till person eller grupp av personer verksamma inom de nordiska länderna och som genom idé, konstruktion, praktisk tillämpning, forskning, vetenskaplig avhandling etc. på ett betydelsefullt sätt främjat utvecklingen inom vattenvården.

Juryns motivering:

Kenneth M Persson är en fantastiskt kreativ person med en stor förmåga att bygga nätverk och driva strategisk utveckling. 

Som professor vid Teknisk Vattenresurslära, Lunds universitet och forskningschef på Sydvatten har han spelat en stor roll i framtagandet av ny kunskap som ökat förståelsen för dricksvattenrening. Hans förmåga att bygga nätverk är något utöver det vanliga och listan över resultat är lång. Som exempel kan nämnas att han är grundare till WIN Water och LU Water.  Tillsammans med andra har han också bidragit till uppbyggnad av Sweden Water Research och den nationella Vattenforskarskolan.

Kenneth har också en författarförmåga som gett sig uttryck i både vattenpoesi och kulturhistoriska böcker som exempel ”Skrivet i Vatten”, ”Malmö den törstande staden” och ”Svenska vattentorn”.

Kenneth kan på ett unikt sätt inspirera och formulera utmanande framtidsvisioner som har och fortsatt kommer resultera i betydande positiva initiativ inom vattenbranschen.

Next event

There are no upcoming events.

Facebook feed

[custom-facebook-feed]

This post is related to WIN Water