WIN på Ideon växer och blir eget bolag

May 8, 2019

 | WIN Energy, WIN Guard, WIN Water

Lund den 8 maj 2019

WIN växer med fler medlemmar, samarbeten och projekt. Nu knoppas organisationen av och skapar ett eget bolag som ska fortsätta att fokusera på att öka utvecklingstakten och skapa samverkan mellan olika aktörer för att uppnå FNs hållbarhetsmål.

WIN utgörs idag av tre marknadsplatser för öppen innovation inom vatten, samhällssäkerhet och energi. Modellen som WIN utvecklat är dynamisk och kan appliceras inom många branscher. Exempel på framgångsrika innovationsbolag som vuxit genom samverkan i WIN är Watersprint, Orbital Systems och Carex of Sweden.

Som ett led i sin expansion knoppas WIN av från Ideon Open AB till ett eget bolag och kommer även fortsatt att ledas av Maria Sätherström Lantz. Uppdraget och verksamheterna i WIN kommer att rulla på oförändrade, men formellt fristående från Ideon Open AB.

– Vi är stolta över den fantastiska plattform vi byggt upp och hur vi påskyndar utvecklingstakten inom viktiga områden. Vi arbetar med att få ut innovationer på marknaden och är en visionär verkstad som skapar möjligheter både vad gäller det som finns i dag och det som kommer att vara möjligt i framtiden. Avknoppningen lägger basen för vår fortsatta expansion, säger Maria Sätherström Lantz, vd för WIN.

– WIN-konceptet har sedan det startades inom Ideon Open utvecklats till ett framgångsrikt sätt att stödja innovationsbolag och är nu redo för nästa steg. Genom avknoppningen från Ideon Open kan WIN-teamet fokusera till hundra procent på att skala upp konceptet, säger Arne Hansson, vd på Ideon Open.

”Tid till marknad” är den främsta utmaningen för nystartade bolag och det adresserar WIN genom att i sina aktiviteter aktivt föra samman beslutsfattarna i det stora och det lilla företaget/organisationen. Genom att också arbeta branschvis ökar sannolikheten för affärer rejält, vilket WIN-medlemmarna bekräftar. Detta har lett till kommersiell framgång och uppnådda mål för många bolag och organisationer.

För frågor kontakta;

Maria Sätherström Lantz, VD WIN, 0709-999 774, maria@win.ideon.se

Arne Hansson, VD Ideon Open AB, 0703-194740, arne.hansson@ideonopen.se


OM WIN

WIN erbjuder marknadsplatser för företag och innovationer inom vatten, samhällssäkerhet och energi. Genom öppen innovation och aktiv matchmaking påskyndar vi processen för att få ut innovationer på marknaden. WIN har totalt drygt 120 aktiva medlemsorganisationer och omfattar såväl små innovativa som stora globala företag, offentliga organisationer, akademin och ideella organisationer. Verksamheten har sin bas på Ideon Science Park i Lund och agerar med både svenskt och internationellt perspektiv. WINs marknadsplatser och innovationsplattformar är: WIN Water, WIN Guard och WIN Energy.

Se mer på: www.winwater.se, www.winguard.se, www.winenergy.nu

OM IDEON OPEN AB

Ideon Open AB är en del av Ideon Science Park och stödjer industrin med tjänster och arbetsmetoder baserade på öppen innovation och entreprenöriella metoder. Ideon Open ägs av Lunds universitet, Lunds kommun och Wihlborgs Fastigheter. Ideon Open driver affärsutveckling genom ASSIGNMENTS – utmaningsdrivna innovationsuppdrag som skräddarsys för varje klient – och BEYOND – en kollaborativ företagsaccelerator för bolag som vill utveckla disruptiva affärer i högt tempo.

Se mer på: www.ideonopen.com, www.ideon.se

Next event

WIN Water meeting may 6

May 6 @ 09:00 - 12:00
Zoom, digital

Facebook feed

1 week ago

WIN Water
We would like to thank the participants of our last WIN Water Meeting! 💙The day was filled with interesting presentations, discussions and - according to our evaluation - lots of new business contacts!The theme – “Clean Water and Safe Sanitation for All” – was well appreciated and we had attendance from all over the world. All the way from South America, via Europe, to East Asia. 🌍 🙌May 6 is the date for our next WIN Water Meeting. This time we focus on water efficiency along food value chains. Keep an eye here for more info. We hope to see you there! 💙 ...
View on Facebook

2 weeks ago

WIN Water
Holly Beale is one of the jury members from Microsoft and she hopes that everyone will take the opportunity to compete in Water Challenge. With financial support from Microsoft - Venture Cup Sverige, WIN Water and Innovation Skåne are looking for innovative solutions that can directly, or indirectly, reduce the use of fresh water in food production.“The Microsoft Community Environmental Sustainability Program aims to contribute to the long-term environmental health of our datacenter communities with six basic principles, and this Water Challenge addresses all six!” - Holly BealeHolly Beale hopes that Water Challenge will lead to new innovative solutions in water data analysis and she is especially impressed that Water Challenge includes diversity and inclusion towards such an important goal.Would you like Holly and Microsoft to pay attention to your idea? Participate here: lnkd.in/dDZqyPdDeadline March 15th___________Water Challenge är tävlingen för dig som sitter på en innovativ lösning som direkt eller indirekt kan minska användningen av färskvatten i livsmedelsproduktionen.Vill du att Holly och Microsoft ska få upp ögonen för din idé? Tävla i Water Challenge innan den 15 mars! ...
View on Facebook

3 weeks ago

WIN Water
Compete for 100.000 SEK, the deadline is March 1! 💧Få din idé uppmärksammad av IKEA - Ta chansen att vinna 100.000 kr! Water Challenge är en tävling för idéer som direkt och indirekt minskar användningen av färskvatten i livsmedelsproduktion. Johan Lingärde, projektledare inom material- och innovationsutveckling hos IKEA, är en del av juryn för tävlingen. Vill du att Johan ska läsa just din idé? Tävla i Water Challenge och få värdefull feedback från Johan och våra andra jurymedlemmar samtidigt som du och två andra bidrag kan kamma hem 100 000 kronor.“Jag hoppas kunna bidra med konstruktiv feedback till deltagarna och lära mig mycket på vägen” säger Johan som hoppas se innovativa lösningar som snabbt kan sättas i bruk.Deadline för inlämning av tävlingsbidrag är 1 mars och alla idéer som direkt och indirekt kan minska mängden färskvatten inom livsmedelsproduktionen uppmanas att tävla, så skicka in ditt tävlingsbidrag idag!Läs mer och delta här: ow.ly/mv7E50DxvkXWater Challenge organiseras av Venture Cup, Win Water, innovation skåne med finansiering av Microsoft.__________Water Challenge is a competition organized by Venture Cup, Win Water and Innovation skåne with support by Microsoft and aims to find ideas that directly and indirectly reduce the use of fresh water in food production. Johan Lingärde, project manager in materials and innovation development at IKEA, is part of the jury for the competition. Do you want Johan to read your idea? Compete for 100.000 SEK in the Water Challenge and get valuable feedback from Johan and our other jury members.The deadline is March 1, and all ideas that can directly and indirectly reduce the amount of fresh water in food production are encouraged to compete!Read more and compete here: ow.ly/8gdF50DxvkY ...
View on Facebook

3 weeks ago

WIN Water
We at WIN are happy to welcome Emma Söderlund to our team! Hi, I’m Emma!I’m doing an internship here at WIN as the final step in my education to be a coordinator in the hospitality industry. WINs position at the forefront of corporate event management generates an excellent venue for me to gain new experiences and develop my already acquired skills in event coordination and communication even further.I’m proud to be a part of the important link WIN forms between innovation, sustainability and market._____________________________________________________________________Check out the rest of our amazing team on the website:winway.se/contact/ ...
View on Facebook
This post is related to WIN Energy, WIN Guard, WIN Water