Förslagslåda/Idea Box

Här tar vi emot idéer, förslag och förbättringsåtgärder inom innovation för svensk räddningstjänst och samhällssäkerhet. Här kan du ta upp utmaningar, behov eller förslag på lösningar där utveckling och innovation behövs.

Förslagslådan för innovationsbehov koordineras av WIN Guard åt MSB för svensk räddningstjänst. Vi svarar dig på alla ärenden och lyfter dessa i forum tillsammans med MSB och andra parter, såväl externa som interna, som kan tänkas bidra.